Zpracování osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost Jakub Horák,Dvorni 763/19, Ostrava-Poruba, 708 00, ičo:08070997
provozujeme e-shop na webových stránkách www.vstupenky.hrdobci.cz
Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme
některé osobní údaje.
Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů
A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře
Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které
nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení,
adresa, telefon, e-mail
Z jakého důvodu?
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.
Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp.
provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 5 let od naší
poslední komunikace.
B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu
Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně
fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail
Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží
nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší
objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

2
Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze
zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).
Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1
písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu plnění naší služby a poté 5 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání
zboží.
C. Newslettery (obchodní sdělení)
Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-
mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.
Na základě jakého právního důvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.
Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
5 rok/let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit
prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: hrdobci-vstupenky@seznam.cz

II. Kdo se k datům dostane?
Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které
se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:
 provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého
628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu
v Praze, oddíl B vložka 25 395), případně další poskytovatelé služeb, které však v současné
službě nevyužíváme.
Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.
III. Co byste dál měli vědět
V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.
Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese hrdobci-
vstupenky@seznam.cz.

3
IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních
údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní
údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo
opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných
osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých
případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu
lze vznést námitku.
Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.
Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2022

Zpět do obchodu